Vy över den kulturhistoriska miljön i Wira Bruk.

Hitta hit och öppettider

Historisk guidning

Visning i smedjan

Foton - Från toppen och ned:

(Lanskapsbilden i sidhuvudet) Alf Nordström, Stockholms läns museum.

Bengt O H Johansson, Stockholms läns museum.
Stiftelsen

vy över viraån och bruket

Sedan 1969 förvaltas bruket och smedjorna genom Stiftelsen Wira bruk. Idag kan vi uppleva hur Wira bruk såg ut och fungerade under 1700- och 1800-talet genom att byggnaderna har restaurerats varsamt.

Stiftelsens mål är att bevara smedjorna och den gamla bruksmiljön samt skapa förutsättningar för den nuvarande smidesverksamheten.I Stiftelsen Wira bruk ingår:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Österåkers kommun, Riksantikvarieämbetet, Svenska Turistföreningens Stockholmskrets, Östanå AB samt familjen Edberg/Wira museum.

Mail: info@wirabruk.com      Telefon: 08-543 531 03