Vy över den kulturhistoriska miljön i Wira Bruk.

Hitta hit och öppettider

Historisk guidning

Visning i smedjanFoton - Från toppen och ned:

(Lanskapsbilden i sidhuvudet) Alf Nordström, Stockholms läns museum.

Anna Ulfstrand, Stockholms läns museum.


Museet

På Wira Museum visas ett urval av de vapen och fredligare bruksföremål som har tillverkats i smedjan. Här finns också bilder och dokument som berättar mer om hur livet och verksamheten i Wira har sett ut genom tiderna.

Museet är inrymt i den så kallade åldermansstugan från 1700-talet – som förr fungerade som bostad åt klingsmederna som blivit för gamla för att kunna arbeta i smedjan.

Öppettider och kontakt hittar du i länkraden till vänster.

Bilden visar muséet.

Mail:info@wirabruk.com      Telefon: 08-543 531 03